Dessa tjänster kan vi nu erbjuda på många av våra verkstäder:

  • • Vi hämtar och lämnar din bil hemma hos dig/på jobbet för att du inte ska behöva ge dig ut.  Kontakta din verkstad för att boka.

Dessa rutiner följer vi nu:

  • • Vid minsta förkylningssymptom stannar medarbetarna hemma
  • • Vi tar tyvärr inte i hand och håller ett visst avstånd när vi kommunicerar
  • • Vi tvättar händerna oftare än normalt
  • • Vi städar varje dag ytor extra noga som potentiellt många rör vid
  • • Så få medarbetare som möjligt hanterar en bil
  • • Ratt, växelspak, nyckel, handtag etc torkas av med desinfektionsmedel när en bil är klar. Sittskydd och engångshandskar används.
  • • Samtliga demobilar rengörs extra noga, alla erbjuds handskar vid provkörning
  • • Lånebil rengörs än mer noggrant efter varje bilägare än ovan.
  • • Vi följer noggrant anvisningar från myndigheter.

Om du själv känner förkylningssymptom så ber vi dig om att boka om din tid.

Är det något annat som är viktigt för just dig? Tveka inte att kommunicera det till din verkstad! Hos oss ska både du och din bil få ett tryggt omhändertagande.