eRange® IQ | smart laddstation – Uttag

Snabb laddning och appstyrning

Få snabbast möjliga laddning och full kontroll över strömförbrukningen med laddstationen som har allt.

Snabbare och smartare laddning

eRange IQ har inbyggd fulldynamisk lastbalansering som ger dig snabbast möjliga laddning genom att utnyttja fastighetens strömkapacitet optimalt. Det innebär att du kan ladda på full effekt på natten när övrig förbrukning är låg. Det är dessutom ofta också då som strömpriset är som lägst.

Kontroll och ytterligare tjänster via appstyrning

Genom att ansluta eRange IQ till appen CloudCharge kan du bland annat kontrollera och följa elförbrukningen, få varningar och styra tillgång via mobiltelefonen. Med CloudCharge får du också tillgång till Nordens största nätverk av destinationsladdare. För att ansluta CloudCharge-appen till din laddstation måste den vara ansluten till internet.

eRange IQ har också integrerad, MID-godkänd energimätare för noggrann mätning samt RFID-läsare som hindrar obehöriga från att använda laddstationen.

Vi rekommenderar att välja laddbox med uttag. Då det underlättar vid bilbyte.

Teknisk dokumentation

Onlineanslutning och integration

Laddstationen kan anslutas till internet och molntjänster.

Standarder och normer

  • IEC 61851-1:2017
  • NEK400:2018

Övriga uppgifter

  • Driftstemperatur: -30°C / +40°C
  • Vikt: 8,5kg
  • Mått: 328x438x170mm