Kalibrering hos oss utförs enligt godkänd metod och med utrustning/rekommendation från respektive märke. Kontroll och genomgång av instrumentets funktioner. Uppdatering av (mjukvaran) som är inprogrammerad i mätaren. Vid kalibreringen justeras om möjligt datumet i displayen till nästa kalibreringstillfälle (365 dagar). Rengöring av innerdelen.

Vi kalibrerar bara alkomätare från Dignita.

Åtgärden tar ca 45 min