MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ

Vi följer miljöförvaltningens lagar & reglemente när det gäller hantering av farligt avfall, du kan läsa mer om på miljöförvaltningens hemsida här.

Vår miljöstation

Ragnsells

Ragn-Sells samlar in olja från din bil och regenererar spillolja. Genom omfattande kunskap och modern teknik kan de återvinna spilloljor till ny smörjolja. Läs mer här.

spillolja

Sysav

Trygghet som kund

 • I vår verkstad förekommer många typer av avfall och
  material som kräver specialhantering och dokumentation.
  Sysav är experter på farligt avfall och optimering av utrymmen,
  och ser till att vår verkstad uppfyller alla lagkrav.
 • Sysavs arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  är certifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001
  och OHSAS 18001.