Mmc Begagnat garanti 12 månader

Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande

förutsättningar:

  • Bilen får vara högst 10 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och körd högst 10 000 mil.
  • Bilen används inte i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
  • Bilens skall utföras service enligt fabrikantens anvisningar.

Garantins giltighet

Garantin gäller för maximalt 3 000 mil/12 månader
Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång.

Var garantin gäller

Garantin gäller för skador som inträffar inom EU/EES.

Administration

Garantin administreras av MMC Malmö AB.
Alla skador som berör garantin handläggs av MMC Malmö AB.
Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare.

Garantibevis

Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för.
Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på köpeavtalet.
Vid ägarbyte gäller garantin ej längre.

Utskrifts vänlig pdf