MMC Malmö AB är ett företag som är specialiserat på Mitsubishis och Hyundais person- och lätta lastbilar.

Vi på MMC har som målsättning att genom långsiktigt och professionellt arbete bygga upp en stabil och nöjd kundkrets. Kunder som med förtroende kan vända sig till oss med alla bilrelaterade frågor.

Med kunskap och kvalitet står vi beredda att ta hand om nuvarande och framtida kunder.

Genom ett engagerat miljöarbete värnar vi om framtidens miljö.

Företagsbilar

Vi på Mitsubishi Center kan företagsbilar och hjälper dig med skräddarsydda lösningar som passar dig och ditt företag.

Mitsubishis höga kvalitet, generösa utrustning samt ekonomiska motorer ger tillsammans en oslagbar totalekonomi för dig som Mitsubishikund.

Vi kan dessutom erbjuda dig ett av marknadens starkaste garantipaket; Mitsubishi Totalgaranti – MTG

Miljö

Mitsubishi Motors Sverige har en längre tid målmedvetet satsat för att bli ett av bilbranschens mest miljövänliga företag, en satsning som är tydligt uttalad i Mitsubishi Motors Sveriges miljöpolicy.

Som ett kvitto på vårt miljöarbete, som bedrivs i organisationen, är Mitsubishi Motors Sverige ISO 14001 miljöcertifierat sedan år 2001.

Inom Mitsubishi Motors Sverige är miljö-engagemanget mycket stort. Vi arbetar ständigt med att minska på energiförbrukningen. Vi släcker belysning nattetid, stänger av alla strömförbrukare som är möjligt, använder motorvärmare i bilarna, vi sorterar avfall i olika fraktioner och arbetar löpande med förbättringsförslag.

GreenFactory

Dessutom använder vi ISO 14001-dokumentationen som det ledningssystem det faktiskt är, bl a vid alla upphandlingar kontrolleras de olika leverantörernas leveranssäkerhet, prissättning, produktkvalitet och miljöengagemang.


Vi har bara en jord och den måste vi ta hand om på bästa sätt!
Kort sagt, vi arbetar för att vår miljö ska bli bättre för oss och även för kommande generationer.

Ladda ner
Miljöpolicy.pdf (23 kb)